רשימות קודמות

בדף זה תמצאו קישוריות לכל הרשימות הקודמות שפורסמו בבלוג. ניתן גם לחפש רשימות לפי תוכן באמצעות התגיות שמשמאל או בחיפוש חופשי בחלונית החיפוש.

לפרק פירמה ולהשאיר אותה שלמה – דין וחשבון בפירוק שותפות 13 בפברואר 2015

הקושי באגמי הרוך – מהותיות של מידע רך ושל עניינים רכים אחרים 17 בפברואר 2015

אז תגיד חיובי – עוד קו לדמות העניין הנוגד של אמונאי 4 במרץ 2015

נוגע, לא פוגע – כלום יש להראות נזק בהפרת אמונים? 12 במרץ 2015

סדר לי ת'בחור – טובת הנאה לקרוב משפחה כענין אישי מנגע 16 במרץ 2015

קוף ושמו מייקל – אחריות בעלי שליטה להתנהלות דירקטור במורד הפירמידה 30 במרץ 2015

רשלנות זה בומרנג – מיומנות של נושא משרה ושל אמונאים אחרים 15 באפריל 2015

הליבה הקשה – גבולות ההתניה על חובת אמון 30 באפריל 2015

רסיסים לריסים – מידת הראיה באישור בקשה לתביעה נגזרת 3 במאי 2015

ריקושט של רסיסים – עוד על תשתית ראייתית ראשונית לגילוי מסמכים באישור תביעה נגזרת 8 במאי 2015

החמצה מקו השער – או איך לנצח בתביעה נגד אמונאי (כמעט) בלי לזכות בה 12 במאי 2015

"התחרות!" צווחה הג'ירפה – צו מניעה זמני נגד דירקטור-לשעבר המתחרה בחברה 23 במאי 2015

איך אומרים בעברית ואן גורקום? – לקראת אחריות של נושאי משרה להחלטה עסקית מסויימת9 ביוני 2015

הפרוטוקולים של גימלאי ציון – חובת זהירות של מנהל קרן פנסיה 29 ביוני 2015

בין הנאה להנעה – ענישה ופיצויים בקשר לשימוש במידע פנים 2 ביולי 2015

דודי לי ואני לדודי – חיוב נושא משרה בפיצויים לנוכח פטור מאחריות בגין התרשלות 7 ביולי 2015

חוזה לך ברח – סעדים כלפי צד שלישי המקבל נכס אגב הפרת חובת אמון 12 ביולי 2015

מסמכים משמחים – חובתם של מפרק ושל נאמן לגלות פרוטוקולים ומסמכים אחרים 21 ביולי 2015

תחרות בין משאיות – תניית אי תחרות בין בעלי המניות בתקנון חברה 23 ביולי 2015

גילגול מחילות – הפטר במסגרת פשרה בתביעה נגזרת 28 ביולי 2015

עיזה פזיזה – אחריות נושא משרה לשיקול דעת עסקי פזיז 11 באוגוסט 2015

כמו באמריקה – הגינות מלאה ותפקידו של בית המשפט באישור עסקה הנגועה בענין של בעל השליטה 18 באוגוסט 2015

הילילויה – אוריינות חשבונאית של נושא משרה והתרשלות באכיפה מנהלית 26 באוגוסט 2015

מכופף הבננות – תמורות בדוקטרינת ההגינות המלאה של דלאוור 1 בספטמבר 2015

Ich bin ein Berliner – כמה מהויות למהותיות? 10 בספטמבר 2015

גילוי ושוב גילוי ועוד גילוי – חובות גילוי של נושא משרה כלפי בעלי מניות 15 באוקטובר 2015

הפיל שבחדר הדירקטוריון – טובת החברה וחובת הציות לחוק 21 באוקטובר 2015

שכר על הפנים – תגמול לנושא משרה שלא אושר במנגנון הקבוע לכך 30 באוקטובר 2015

המתאכזר לרחמנים – תום לב וניגוד ענינים של תובע נגזר 1 בנובמבר 2015

לחופש יוּלד? – אחריות של דירקטור ובעל מניות עם פרישתו מהמשרה 15 בנובמבר 2015

עומק החקירה כעומק ההפרה – היקף הגילוי לנוכח חשד להפרה של חובת אמון 22 בנובמבר 2015

שבחי מעוז – חשבון תקיף נגד אמונאי שסרח ושאלת שכרו 30 בנובמבר 2015

המעודן והנשגב – אשם תורם בהפרת חובת אמון 14 בדצמבר 2015

אמונאי מומלץ ומומלץ לאמונאי – משקיע מוסדי בהצעת רכש ותום לב של תובע מייצג 30 בדצמבר 2015

והיה מַחֲנֶיךָ קדוש? – גלולות רעל וסוסים טרויאנים בשוק ההון בישראל 7 בינואר 2016

מעורב אישי – חובת אמון בהסכם "גב אל גב" ובהסכם מכר והסעדים בשל הפרתה 12 בינואר 2016

אדון האופל – קווים חדשים לאחריותם של דירקטור צללים, דירקטור דה פקטו ובעל שליטה 26 בינואר 2016

לשם ייחוד – ייחוד הסעד וריבוי עילות בהצעת רכש מלאה 2 בפברואר 2016

בל תשחית – אחריות אזרחית למעורבות בהתנהלות מושחתת 9 בפברואר 2016

אמון ללא אמונאות – תשלום שוחד למנהל של הצד השני בחוזה מסחרי 22 בפברואר 2016

עצרת הזדהות – חובת הגילוי של בעל מניות באסיפה כללית 29 בפברואר 2016

זמרי ופינחס – תום לב וטובת החברה באישור תביעה נגזרת ושידול להפרת חובת אמון 8 במרץ 2016

האקס המיתולוגי – קשר סיבתי באמידת הנזק בהטעיה בניירות ערך 16 במרץ 2016

הטנדר נוסע – חובת אמון(?) של עובד לעומת חובת נושא משרה 3 באפריל 2016

ארץ משונה – חובותיו של דירקטור המכהן בכמה חברות 1 במאי 2016

למי קראת מוחלשת? – נקודה לדמותה של חובת ההגינות של בעל שליטה 3 במאי 2016

ליטרת הבשר – האם "חובת האמון הבנקאית" היא חובת אמון? 15 במאי 2016

תרמתי במשרה – האם חובת האמון מחייבת גם תמיכה כספית? 1 ביוני 2016

אני פה בגלל אישתי – התנהלות דירקטור לנוכח מאוויה של בעלת השליטה: מהו "ענין אחר" ומי יישא בנזק? 13 ביוני 2016

סרק סרק – טובת החברה והגינות העסקה באישור עסקות נגועות 14 ביולי 2016

מסעי גוליבר – עסקה נגועה בעולם לא סטרילי וקשר סיבתי לנזק 16 ביולי 2016

יש לחוש – אחריות לנוכח חשש סביר שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה 31 ביולי 2016

אמת ואמונה – תביעה ייצוגית בגין אמונה כנה כפרט מטעה ועילות נוספות 1 באוגוסט 2016

משפטים ומנהל עסקים – לקראת שיקול דעת עסקי סביר? 3 באוגוסט 2016

מזמור לאזור – נושים, בעלי מניות וחובות אמונאות בסמיכות לחדלות פרעון 7 באוגוסט 2016

בכל ביתי נאמן הוא – מה דינו של הסכם נאמנות לקבלנות בנין? 16 באוגוסט 2016

עם כל הצער שבדבר – אישום פלילי ותביעה אזרחית נגד אמונאי 30 באוגוסט 2016

הפוזיציה מדברת – מושא הכוונה הפסולה בעבירת המניפולציה 4 בספטמבר 2016

תקווה שנכזבה – דיוקן עדכני של חובת הזהירות של נושא משרה 6 בספטמבר 2016

צדיק נעזב – פטור ומחילה על הפרת חובות של מנהל עזבון 26 בספטמבר 2016

מעוכב מחמתו – אחריות של מפיץ כאמונאי דה פקטו 13 באוקטובר 2016

שכר מצווה הבאה בעבירה – האם הפרת חובת אמון שוללת זכות לתגמול, שכר או בונוס? 25 באוקטובר 2016

ספיידרמן בערבון מוגבל – האם בעל שליטה ובעל מניות חייבים לתמוך בחברה? 27 באוקטובר 2016

אמונאי על תנאי – אימתי חוזה מסחרי אינו יוצר חובת אמון? 21 בנובמבר 2016

פשר הקשר – מה בין קשר אישי לענין אישי? 28 בנובמבר 2016

לעילה מכל ברכתה – התשתית הראייתית לגילוי מסמכים באישור תביעה נגזרת בעילות שונות 10 בדצמבר 2016

חובת האוּמנים – טיבן של "חובות אמון ונאמנות" בפסיקת בתי הדין לעבודה 21 בדצמבר 2016

סדנא דארעא – הפרת חובת הזהירות בהחלטה על חלוקת דיבידנד 25 בדצמבר 2016

פנטסיה לאורגן – כלום רשאית חברה להתערב בתביעה נגזרת בשמה? 1 בינואר 2017

פשטידה אמריקאית – "בחינה מוגברת", "העברת הנטל" ומהות האמונאות 12 בינואר 2017

מוחלשת, מוחלשת, מוחלשת? – הערות אגב חובת ההגינות של בעל שליטה 16 בינואר 2017

קורבן חגיגה – שיקול דעת עסקי וחובות הזהירות של נושא משרה ובעל שליטה 25 בינואר 2017

ולכן הציבור משלם – החובה להגיב לשמועות ודיוקן המשקיע כאיש סביר 9 בפברואר 2017

קורס בחירה – מנהל עזבון הנוטל ממנו הלוואת גישור בלא אישור 16 בפברואר 2017

סטטוס קוו: אקס אנטה – חישוב הנזק מחמת הטעיה בניירות ערך ותביעה בעילות אזרחיות כלליות 1 במרץ 2017

מיעוט מבוטל – האם נושא משרה בחברה אם ובחברה בת, המעורב בקיפוח, מפר חובת אמון למיעוט? 6 במרץ 2017

עיניים עצומות לרווחה – היסוד הנפשי בחובת הדיווח המיידי בניירות ערך20  במרץ 2017

חור במסך – הרמת מסך כלפי חברה-אחות 9 באפריל 2017

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי – התניית מתן חשבונות בזכות לתבוע כספים ומתן חשבונות מצד שלישי 26 באפריל 2017

שר הבינוי, התשתיות והתקשורת – חבותו של מקבל נכס שהושג אגב הפרת חובת אמון 27 באפריל 2017

רסן הזהב – נושא משרה המקבל תשלום מבעל השליטה: האחריות 4 במאי 2017

הנשר והכריש – נושא משרה המקבל תשלום מבעל השליטה: הסעדים 7 במאי 2017

לא על דעת הכלל – חובת הציות וחובת האמון של נאמן 21 במאי 2017

אנחת האדמה – כלום יש פסול בעניין אישי של עורך דין ונאמן? 14 ביוני 2017

צדקה לפניה תהלך – ניתוב תרומה לעמותת חסד כעניין אישי וחובת אמון של בעל מניות 19 ביוני 2017

דייג אוהב דגים? – גילוי מסמכים לפני אישור תביעה נגזרת לגבי בנק 26 ביוני 2017

מכירת חיסול – אחריות בעל שליטה בשל מכירתה לאדם שפגע בחברה 9 ביולי 2017

לוויית חן – שלילת רווח מצד שפיתח עסק בעקבות הפרת חובת אמון של מנהל 16 ביולי 2017

לא יבקשו, לא יקבלו – האם מנהל שמשך דמי ניהול בלא אישור זכאי לשכר ראוי? 25 ביולי 2017

צ'או צ'אושסקו – גילוי, חשבון, פיצויים והשבה בעקבות ניצול הזדמנות עסקית של חברה 1 באוגוסט 2017

מסתרי האורגניזם – ריבוי אורגנים וריבי סמכויות בניהול תביעה נגזרת 14 באוגוסט 2017

רחוק מפנינים מכרה – שיטת דלאוור למכירת שליטה בטוחה בשני שלבים 23 באוגוסט 2017

לא כל יום פורים – אימתי תינקט "בחינה מוגברת" לנוכח חשש מעניין נוגד? 3 בספטמבר 2017

חזרת הש"ץ – תום לב של תובע מייצג ובא כוח מייצג 12 בספטמבר 2017

משרתם של כל האדונים – עורך דין המייצג שני צדדים ועניין אישי של בעל שליטה 2 באוקטובר 2017

כף התקווה הטובה – לקראת תיקון ההלכה בדבר "שיקול דעת עסקי סביר" 15 באוקטובר 2017

כהלכות גוברין יהודאין – חובותיה של חברה משכנת לדיירים בדיור הציבורי, או מתי קמה חובת אמון? 29 באוקטובר 2017

מחזיר עטרות ישנות – מתי תביעה למתן חשבונות אינה כרוכה בזכות לתבוע כספים? 8 בנובמבר 2017

דיני עמונאות – לקראת הלכה חדשה לגבי תחולתה של חובת אמון 23 בנובמבר 2017

נאמנים פצעי אוהב – ניגוד עניינים, תום לב ושיקולים זרים בהפרת חובת אמון 26 בנובמבר 2017

כל תגמולוהי עלי – מתי אישור אסיפה כללית אינו מכשיר תגמול לדירקטורים? 17 בדצמבר 2017

סיכון מוסרי – בעל שליטה ודירקטור המכהן כמנהל סיכונים בחברה 27 בדצמבר 2017

שמלה לך קצין תהיה לנו – למי חבים מפרק, כונס נכסים ובעל תפקיד את חובותיהם? 8 בינואר 2018

עוד מחכה לאחד – מתי תוכל חברה ליטול תביעה נגזרת מידי התובע הנגזר? 18 בינואר 2018

הוועדה המתמדת – מקומו ומעמדו של דו"ח וועדה עצמאית בתביעה נגזרת 23 בינואר 2018

חשבון פשוט – חובות הגילוי של המארגנים ושל הוועד המפקח בקבוצת רכישה 3 בפברואר 2018

לעילה ולעילה – קיפוח וחובת אמון, הגינות והגינות מלאה, וגילוי מסמכים בתביעה ייצוגית 22 בפברואר 2018

ראשון לציון מארש – לקראת תביעה נגזרת נגד משחד ומשוחד בשלטון המקומי 26 בפברואר 2018

ברכת המוצא – סעדים בגין נטילת הזדמנות עסקית של חברת הזנק במגזר ההייטק 11  במרץ 2018

שלילה כפולה – חבות בעל שליטה הגורם להפרת חובת אמון של נושא משרה 25 במרץ 2018

תרבחו ותסעדו – סעדים על הפרת חובת אמון בהעדר נזק 7 באפריל 2018

אמונאי בקליק? – הדחיית חוב של בנק ונושה מקצועי אחר 24 באפריל 2018

שלום לך דודי – מתי קרבה משפחתית יוצרת עניין אישי? 3 במאי 2018

פר העלם דבר של ציבור – בחינה מוגברת של החלטה עסקית הנגועה בעניין נוגד 5 במאי 2018

ועל כל וועדה תקצוף? – עוד על הדיפת תביעה נגזרת באמצעות וועדה עצמאית 8 במאי 2018

אי המטמון – תביעת חשבונות מבעל שליטה ודירקטור בחברה פרטית זרה 21 במאי 2018

שיעור חשבון – חיוב כונס נכסים בגין תשלומים לא מאושרים 28 במאי 2018

אמריקן איידול – "בחינה מוגברת" של פעולה עסקית הנגועה בעניין אישי 6 ביוני 2018

ביקור התזמורת – הפרת חובת אמון וקשר סיבתי לנזק שגרם נאמן 19 ביוני 2018

ככה היא באמצע – לקראת פרשנות חדשה של חובת ההגינות של בעל שליטה 9 ביולי 2018

שובר שיוויון – ניגודי עניינים בדירקטוריון חצוי 11 ביולי 2018

מודעות פרסומת