ארכיון חודשי: יוני 2015

הפרוטוקולים של גימלאי ציון – חובת זהירות של מנהל קרן פנסיה

תביעה שהגישה קרן הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית נגד נושאי משרה ודירקטורים בקרן, אשר במרכזה ניצבה טענה לרשלנות בהיקף של כ-160 מיליון שקל בגין שיפוץ מלון, נדחתה לאחרונה בענין פסגות פנסיה בע"מ נ' צולר. פסק דינו של השופט הבכיר יהודה פרגו מחדד נקודה שעמדנו עליה ברשומה קודמת בדבר חשיבותם של פרוטוקולים בקיום חובת הזהירות של נושאי משרה. ואולם, בסוגיה המרכזית שעמדה לדיון – חובת הזהירות של מנהלי קרן פנסיה – פסק הדין מסכם מסכת של התדיינות משפטית אשר הגיעה כנראה לתוצאה נכונה במקרה, תוך שהייתה תלושה מהקשרה המשפטי הנכון מכיוון שלא הבחינה כנדרש בין סוגים שונים של אמונאים.

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

איך אומרים בעברית ואן גורקום? – לקראת אחריות של נושאי משרה להחלטה עסקית מסויימת

בשנים האחרונות מסתמנת עלייה בתביעות הטוענות להפרת חובת הזהירות של נושאי משרה. עם זאת, רק במיעוטן הוטלה אחריות וכאשר הוטלה אחריות התאפיין המקרה בהזנחה מתמשכת של התפקיד עד כדי הפקרה של החברה בידי טיפוסים שליליים. אחריות בגין החלטה רשלנית מסויימת שלא התלוו לה גוונים של אפור מבחינת חובת האמון עדיין לא הוטלה. החלטה של השופטת רונן שאישרה בקשה לתביעה נגזרת במקרה מסוג זה עשויה איפוא לספק תשובה אפשרית לשאלה שבכותרת: ניומן נ' פיננסיטק בע"מ.

להמשיך לקרוא