ארכיון חודשי: מרץ 2016

האקס המיתולוגי – קשר סיבתי באמידת הנזק בהטעיה בניירות ערך

פסק דין אזנקוט נ' בתי זקוק לנפט בע"מ דן בטענה שחברת בתי זיקוק לנפט (בז"ן) הטעתה את ציבור המשקיעים בכך שלא דיווחה כדין על שתי התקשרויות גדולות. בית המשפט קבע כי בז"ן אכן הפרה את חובת הדיווח המיידי לגביהן. למרות זאת, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נדחתה בנימוק שלא היה קשר סיבתי בין אי-הגילוי לבין הנזק שהמשקיע טען לו. בד בבד, נפסקו לטובתו שכ"ט עו"ד והוצאות נדיבים למדי. נקודתנו מנסה להתחקות אחר גורמים שהביאו לתוצאה המשונה מעט ובמרכזם אי-הבהירות אם אמידת הנזק מבוססת על גישת "אקס אנטה" או "אקס פוסט" ההטעיה, או שמא על "אקס" אחר.

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

זמרי ופינחס – תום לב וטובת החברה באישור תביעה נגזרת ושידול להפרת חובת אמון

פסק דין רותם נ' עתיד והחלטה בענין Mali, שניתנו בהפרש של שלושה שבועות ובמרחק של אלפי מילין זה מזה, נדרשו שניהם לבקשות לאישור תביעה נגזרת. השופט שינמן בבית המשפט המחוזי מרכז והשופט אדלמן בבית המשפט הפדרלי באוסטרליה דנו בבקשות תוך שהם מחילים כללים דומים, הנשענים על עקרונות זהים של דיני האמונאות הכא והתם, כך שרק השוני בנסיבות הביא לתוצאה שונה. את התביעה לסעד מקיף של חשבון ביסס המבקש באוסטרליה גם על עילה יפה ולא-שכיחה של שידול להפרת חובת אמון, אשר יש לה מקום גם בדין הישראלי.

להמשיך לקרוא