רשימות קודמות

בדף זה תמצאו קישוריות לכל הרשימות הקודמות שפורסמו בבלוג. ניתן גם לחפש רשימות לפי תוכן באמצעות התגיות שמשמאל או בחיפוש חופשי בחלונית החיפוש.

לפרק פירמה ולהשאיר אותה שלמה – דין וחשבון בפירוק שותפות 13 בפברואר 2015

הקושי באגמי הרוך – מהותיות של מידע רך ושל עניינים רכים אחרים 17 בפברואר 2015

אז תגיד חיובי – עוד קו לדמות העניין הנוגד של אמונאי 4 במרץ 2015

נוגע, לא פוגע – כלום יש להראות נזק בהפרת אמונים? 12 במרץ 2015

סדר לי ת'בחור – טובת הנאה לקרוב משפחה כענין אישי מנגע 16 במרץ 2015

קוף ושמו מייקל – אחריות בעלי שליטה להתנהלות דירקטור במורד הפירמידה 30 במרץ 2015

רשלנות זה בומרנג – מיומנות של נושא משרה ושל אמונאים אחרים 15 באפריל 2015

הליבה הקשה – גבולות ההתניה על חובת אמון 30 באפריל 2015

רסיסים לריסים – מידת הראיה באישור בקשה לתביעה נגזרת 3 במאי 2015

ריקושט של רסיסים – עוד על תשתית ראייתית ראשונית לגילוי מסמכים באישור תביעה נגזרת 8 במאי 2015

החמצה מקו השער – או איך לנצח בתביעה נגד אמונאי (כמעט) בלי לזכות בה 12 במאי 2015

"התחרות!" צווחה הג'ירפה – צו מניעה זמני נגד דירקטור-לשעבר המתחרה בחברה 23 במאי 2015

איך אומרים בעברית ואן גורקום? – לקראת אחריות של נושאי משרה להחלטה עסקית מסויימת9 ביוני 2015

הפרוטוקולים של גימלאי ציון – חובת זהירות של מנהל קרן פנסיה 29 ביוני 2015

בין הנאה להנעה – ענישה ופיצויים בקשר לשימוש במידע פנים 2 ביולי 2015

דודי לי ואני לדודי – חיוב נושא משרה בפיצויים לנוכח פטור מאחריות בגין התרשלות 7 ביולי 2015

חוזה לך ברח – סעדים כלפי צד שלישי המקבל נכס אגב הפרת חובת אמון 12 ביולי 2015

מסמכים משמחים – חובתם של מפרק ושל נאמן לגלות פרוטוקולים ומסמכים אחרים 21 ביולי 2015

תחרות בין משאיות – תניית אי תחרות בין בעלי המניות בתקנון חברה 23 ביולי 2015

גילגול מחילות – הפטר במסגרת פשרה בתביעה נגזרת 28 ביולי 2015

עיזה פזיזה – אחריות נושא משרה לשיקול דעת עסקי פזיז 11 באוגוסט 2015

כמו באמריקה – הגינות מלאה ותפקידו של בית המשפט באישור עסקה הנגועה בענין של בעל השליטה 18 באוגוסט 2015

הילילויה – אוריינות חשבונאית של נושא משרה והתרשלות באכיפה מנהלית 26 באוגוסט 2015

מכופף הבננות – תמורות בדוקטרינת ההגינות המלאה של דלאוור 1 בספטמבר 2015

Ich bin ein Berliner – כמה מהויות למהותיות? 10 בספטמבר 2015

גילוי ושוב גילוי ועוד גילוי – חובות גילוי של נושא משרה כלפי בעלי מניות 15 באוקטובר 2015

הפיל שבחדר הדירקטוריון – טובת החברה וחובת הציות לחוק 21 באוקטובר 2015

שכר על הפנים – תגמול לנושא משרה שלא אושר במנגנון הקבוע לכך 30 באוקטובר 2015

המתאכזר לרחמנים – תום לב וניגוד ענינים של תובע נגזר 1 בנובמבר 2015

לחופש יוּלד? – אחריות של דירקטור ובעל מניות עם פרישתו מהמשרה 15 בנובמבר 2015

עומק החקירה כעומק ההפרה – היקף הגילוי לנוכח חשד להפרה של חובת אמון 22 בנובמבר 2015

שבחי מעוז – חשבון תקיף נגד אמונאי שסרח ושאלת שכרו 30 בנובמבר 2015

המעודן והנשגב – אשם תורם בהפרת חובת אמון 14 בדצמבר 2015

אמונאי מומלץ ומומלץ לאמונאי – משקיע מוסדי בהצעת רכש ותום לב של תובע מייצג 30 בדצמבר 2015

והיה מַחֲנֶיךָ קדוש? – גלולות רעל וסוסים טרויאנים בשוק ההון בישראל 7 בינואר 2016

מעורב אישי – חובת אמון בהסכם "גב אל גב" ובהסכם מכר והסעדים בשל הפרתה 12 בינואר 2016

אדון האופל – קווים חדשים לאחריותם של דירקטור צללים, דירקטור דה פקטו ובעל שליטה 26 בינואר 2016

לשם ייחוד – ייחוד הסעד וריבוי עילות בהצעת רכש מלאה 2 בפברואר 2016

בל תשחית – אחריות אזרחית למעורבות בהתנהלות מושחתת 9 בפברואר 2016

אמון ללא אמונאות – תשלום שוחד למנהל של הצד השני בחוזה מסחרי 22 בפברואר 2016

עצרת הזדהות – חובת הגילוי של בעל מניות באסיפה כללית 29 בפברואר 2016

זמרי ופינחס – תום לב וטובת החברה באישור תביעה נגזרת ושידול להפרת חובת אמון 8 במרץ 2016

האקס המיתולוגי – קשר סיבתי באמידת הנזק בהטעיה בניירות ערך 16 במרץ 2016

הטנדר נוסע – חובת אמון(?) של עובד לעומת חובת נושא משרה 3 באפריל 2016

ארץ משונה – חובותיו של דירקטור המכהן בכמה חברות 1 במאי 2016

למי קראת מוחלשת? – נקודה לדמותה של חובת ההגינות של בעל שליטה 3 במאי 2016

ליטרת הבשר – האם "חובת האמון הבנקאית" היא חובת אמון? 15 במאי 2016

תרמתי במשרה – האם חובת האמון מחייבת גם תמיכה כספית? 1 ביוני 2016

אני פה בגלל אישתי – התנהלות דירקטור לנוכח מאוויה של בעלת השליטה: מהו "ענין אחר" ומי יישא בנזק? 13 ביוני 2016

סרק סרק – טובת החברה והגינות העסקה באישור עסקות נגועות 14 ביולי 2016

מסעי גוליבר – עסקה נגועה בעולם לא סטרילי וקשר סיבתי לנזק 16 ביולי 2016

יש לחוש – אחריות לנוכח חשש סביר שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה 31 ביולי 2016

אמת ואמונה – תביעה ייצוגית בגין אמונה כנה כפרט מטעה ועילות נוספות 1 באוגוסט 2016

משפטים ומנהל עסקים – לקראת שיקול דעת עסקי סביר? 3 באוגוסט 2016

מזמור לאזור – נושים, בעלי מניות וחובות אמונאות בסמיכות לחדלות פרעון 7 באוגוסט 2016

בכל ביתי נאמן הוא – מה דינו של הסכם נאמנות לקבלנות בנין? 16 באוגוסט 2016

עם כל הצער שבדבר – אישום פלילי ותביעה אזרחית נגד אמונאי 30 באוגוסט 2016

הפוזיציה מדברת – מושא הכוונה הפסולה בעבירת המניפולציה 4 בספטמבר 2016

תקווה שנכזבה – דיוקן עדכני של חובת הזהירות של נושא משרה 6 בספטמבר 2016

צדיק נעזב – פטור ומחילה על הפרת חובות של מנהל עזבון 26 בספטמבר 2016

מעוכב מחמתו – אחריות של מפיץ כאמונאי דה פקטו 13 באוקטובר 2016

שכר מצווה הבאה בעבירה – האם הפרת חובת אמון שוללת זכות לתגמול, שכר או בונוס? 25 באוקטובר 2016

ספיידרמן בערבון מוגבל – האם בעל שליטה ובעל מניות חייבים לתמוך בחברה? 27 באוקטובר 2016

אמונאי על תנאי – אימתי חוזה מסחרי אינו יוצר חובת אמון? 21 בנובמבר 2016

פשר הקשר – מה בין קשר אישי לענין אישי? 28 בנובמבר 2016

לעילה מכל ברכתה – התשתית הראייתית לגילוי מסמכים באישור תביעה נגזרת בעילות שונות 10 בדצמבר 2016

חובת האוּמנים – טיבן של "חובות אמון ונאמנות" בפסיקת בתי הדין לעבודה 21 בדצמבר 2016

סדנא דארעא – הפרת חובת הזהירות בהחלטה על חלוקת דיבידנד 25 בדצמבר 2016

פנטסיה לאורגן – כלום רשאית חברה להתערב בתביעה נגזרת בשמה? 1 בינואר 2017

פשטידה אמריקאית – "בחינה מוגברת", "העברת הנטל" ומהות האמונאות 12 בינואר 2017

מוחלשת, מוחלשת, מוחלשת? – הערות אגב חובת ההגינות של בעל שליטה 16 בינואר 2017

קורבן חגיגה – שיקול דעת עסקי וחובות הזהירות של נושא משרה ובעל שליטה 25 בינואר 2017

ולכן הציבור משלם – החובה להגיב לשמועות ודיוקן המשקיע כאיש סביר 9 בפברואר 2017

קורס בחירה – מנהל עזבון הנוטל ממנו הלוואת גישור בלא אישור 16 בפברואר 2017

סטטוס קוו: אקס אנטה – חישוב הנזק מחמת הטעיה בניירות ערך ותביעה בעילות אזרחיות כלליות 1 במרץ 2017

מיעוט מבוטל – האם נושא משרה בחברה אם ובחברה בת, המעורב בקיפוח, מפר חובת אמון למיעוט? 6 במרץ 2017

עיניים עצומות לרווחה – היסוד הנפשי בחובת הדיווח המיידי בניירות ערך20  במרץ 2017

חור במסך – הרמת מסך כלפי חברה-אחות 9 באפריל 2017

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי – התניית מתן חשבונות בזכות לתבוע כספים ומתן חשבונות מצד שלישי 26 באפריל 2017

שר הבינוי, התשתיות והתקשורת – חבותו של מקבל נכס שהושג אגב הפרת חובת אמון 27 באפריל 2017

רסן הזהב – נושא משרה המקבל תשלום מבעל השליטה: האחריות 4 במאי 2017

הנשר והכריש – נושא משרה המקבל תשלום מבעל השליטה: הסעדים 7 במאי 2017

לא על דעת הכלל – חובת הציות וחובת האמון של נאמן 21 במאי 2017

אנחת האדמה – כלום יש פסול בעניין אישי של עורך דין ונאמן? 14 ביוני 2017

צדקה לפניה תהלך – ניתוב תרומה לעמותת חסד כעניין אישי וחובת אמון של בעל מניות 19 ביוני 2017

דייג אוהב דגים? – גילוי מסמכים לפני אישור תביעה נגזרת לגבי בנק 26 ביוני 2017

מכירת חיסול – אחריות בעל שליטה בשל מכירתה לאדם שפגע בחברה 9 ביולי 2017

לוויית חן – שלילת רווח מצד שפיתח עסק בעקבות הפרת חובת אמון של מנהל 16 ביולי 2017

לא יבקשו, לא יקבלו – האם מנהל שמשך דמי ניהול בלא אישור זכאי לשכר ראוי? 25 ביולי 2017

צ'או צ'אושסקו – גילוי, חשבון, פיצויים והשבה בעקבות ניצול הזדמנות עסקית של חברה 1 באוגוסט 2017

מסתרי האורגניזם – ריבוי אורגנים וריבי סמכויות בניהול תביעה נגזרת 14 באוגוסט 2017

רחוק מפנינים מכרה – שיטת דלאוור למכירת שליטה בטוחה בשני שלבים 23 באוגוסט 2017

לא כל יום פורים – אימתי תינקט "בחינה מוגברת" לנוכח חשש מעניין נוגד? 3 בספטמבר 2017

חזרת הש"ץ – תום לב של תובע מייצג ובא כוח מייצג 12 בספטמבר 2017

משרתם של כל האדונים – עורך דין המייצג שני צדדים ועניין אישי של בעל שליטה 2 באוקטובר 2017

כף התקווה הטובה – לקראת תיקון ההלכה בדבר "שיקול דעת עסקי סביר" 15 באוקטובר 2017

כהלכות גוברין יהודאין – חובותיה של חברה משכנת לדיירים בדיור הציבורי, או מתי קמה חובת אמון? 29 באוקטובר 2017

מחזיר עטרות ישנות – מתי תביעה למתן חשבונות אינה כרוכה בזכות לתבוע כספים? 8 בנובמבר 2017

דיני עמונאות – לקראת הלכה חדשה לגבי תחולתה של חובת אמון 23 בנובמבר 2017

נאמנים פצעי אוהב – ניגוד עניינים, תום לב ושיקולים זרים בהפרת חובת אמון 26 בנובמבר 2017

כל תגמולוהי עלי – מתי אישור אסיפה כללית אינו מכשיר תגמול לדירקטורים? 17 בדצמבר 2017

סיכון מוסרי – בעל שליטה ודירקטור המכהן כמנהל סיכונים בחברה 27 בדצמבר 2017

שמלה לך קצין תהיה לנו – למי חבים מפרק, כונס נכסים ובעל תפקיד את חובותיהם? 8 בינואר 2018

עוד מחכה לאחד – מתי תוכל חברה ליטול תביעה נגזרת מידי התובע הנגזר? 18 בינואר 2018

הוועדה המתמדת – מקומו ומעמדו של דו"ח וועדה עצמאית בתביעה נגזרת 23 בינואר 2018

חשבון פשוט – חובות הגילוי של המארגנים ושל הוועד המפקח בקבוצת רכישה 3 בפברואר 2018

לעילה ולעילה – קיפוח וחובת אמון, הגינות והגינות מלאה, וגילוי מסמכים בתביעה ייצוגית 22 בפברואר 2018

ראשון לציון מארש – לקראת תביעה נגזרת נגד משחד ומשוחד בשלטון המקומי 26 בפברואר 2018

ברכת המוצא – סעדים בגין נטילת הזדמנות עסקית של חברת הזנק במגזר ההייטק 11  במרץ 2018

שלילה כפולה – חבות בעל שליטה הגורם להפרת חובת אמון של נושא משרה 25 במרץ 2018

תרבחו ותסעדו – סעדים על הפרת חובת אמון בהעדר נזק 7 באפריל 2018

אמונאי בקליק? – הדחיית חוב של בנק ונושה מקצועי אחר 24 באפריל 2018

שלום לך דודי – מתי קרבה משפחתית יוצרת עניין אישי? 3 במאי 2018

פר העלם דבר של ציבור – בחינה מוגברת של החלטה עסקית הנגועה בעניין נוגד 5 במאי 2018

ועל כל וועדה תקצוף? – עוד על הדיפת תביעה נגזרת באמצעות וועדה עצמאית 8 במאי 2018

אי המטמון – תביעת חשבונות מבעל שליטה ודירקטור בחברה פרטית זרה 21 במאי 2018

שיעור חשבון – חיוב כונס נכסים בגין תשלומים לא מאושרים 28 במאי 2018

אמריקן איידול – "בחינה מוגברת" של פעולה עסקית הנגועה בעניין אישי 6 ביוני 2018

ביקור התזמורת – הפרת חובת אמון וקשר סיבתי לנזק שגרם נאמן 19 ביוני 2018

ככה היא באמצע – לקראת פרשנות חדשה של חובת ההגינות של בעל שליטה 9 ביולי 2018

שובר שיוויון – ניגודי עניינים בדירקטוריון חצוי 11 ביולי 2018

בנים גידלתי ורוממתי – חובותיו של בעל מניות מיעוט בחברה פרטית 17 באוגוסט 2018

אהבות ושקרים – רגשות גואים וזיקות חברתיות של דירקטור בתביעה נגזרת 30 באוגוסט 2018

הכובען המטורף – כיצד להתמודד עם מיעוט עיקש בחברה ציבורית 4 בספטמבר 2018

גיוס שווא של עילת סרק – דחייה על הסף של תביעה מכוח כלל שיקול הדעת העסקי 18 בספטמבר 2018

ברוֹר לו בוררות יפה – ניגוד עניינים פוטנציאלי, תנאי מקפח בתקנון החברה, ותביעה נגזרת 1 באוקטובר 2018

העמקת הגוויה – שלילת רווח מלאה בגין סיוע לנטילת הזדמנות עסקית 17 באוקטובר 2018

הילה בת עוולה – פסילת מועמד לתובע נגזר מחמת חוסר תום לב וניגוד עניינים 29 באוקטובר 2018

מסלולים מסולסלים – אחריות של בנק כלפי לקוח בקשר להפרת תנאי החשבון 7 בנובמבר 2018

קניין עדי עד – האם נהנה בנאמנות הוא נושה מובטח? 12 בנובמבר 2018

אין כבודו מחול – אימתי הפרת חובת אמון אינה נמחלת חרף הסכמה כללית? 25 בנובמבר 2018

יש ראשית לראשיתו – מתי למנות וועדה עצמאית לנוכח עסקה נגועה בחברה? 8 בדצמבר 2018

רבותי, ההיסטוריה חוזרת – החזקה במקרקעין בשם מושאל 25 בדצמבר 2018

יחס חם – חובת אמון וחובת תום לב בהסכם הפצה בלעדי וחוזי יחס אחרים 18 בינואר 2019

אל חודל הפרעון הישרנו מבט – תובע נגזר ועילת התביעה בקשר לחלוקה אסורה 23 בינואר 2019

השועל בלול התרנגולות – מי יכול לתבוע נושא משרה בחברה על הפרת חובת זהירות? 2 בפברואר 2019

וועדת קישוט – נקודה לנפקותו של דוח "וועדה עצמאית" בהליכי תביעה נגזרת 8 בפברואר 2019

אלף קוני למל – הליך מעין-נגזר לחילוט פלילי ונפקותו לאכיפה אזרחית של טוהר המידות 20 בפברואר 2019

אינטגרציה בחלקים – כיצד יחושב הסעד נגד נאמן (או דירקטור) שפעל בלא אישור? 2 במרץ 2019

רומנסרו אזורי – חלוקת דיבידנד, הברחת נכסים, וחובות דירקטורים באזור חדלות הפירעון 6 במרץ 2019

מעורבות חברתית – אחריות של דירקטור וחברה בגין מעורבותה בהפרת חובות אמונאות של דירקטורים בחברה אחרת שנתפסה בהעלמת מס 25 במרץ 2019

יש מקום לשניים על עמוד החשמל – חילוט פלילי וסעד אזרחי בגין כספי שוחד 10 באפריל 2019

שומת ניקויים – צו מניעה זמני נגד נטילת הזדמנות עסקית והתחרות בחברה 15 באפריל 2019

תרועה לאדם הפשוט – מהותיות וחובת הגילוי למשקיע מתוחכם 4 במאי 2019

הזדמנות פז – היבטים בניצול הזדמנות עסקית של חברה 28 במאי 2019

צדיק גוזר – תביעה נגזרת בשם עמותה, ושוב "וועדה בלתי תלויה" 1 ביוני 2019

אנא בכוח – ניגוד עניינים פוטנציאלי במשפט הציבורי והפרטי 11 ביוני 2019

תוכו זרק, קליפתו אכל – אישור עסקה של חברה ציבורית שלבעל השליטה יש עניין בה 22 ביוני 2019

רישול אופנתי – אשם תורם להפרת חובת אמון של מנהל השקעות 13 ביולי 2019

כספי החלוקה – כלל שיקול הדעת העסקי בחלוקה והאם דיבידנד אסור לנזק ייחשב 22 ביולי 2019

לא רוצה לזמביה – חבות של חברת אם לנזק שגרמה חברת בת באשכול חברות 21 באוגוסט 2019

חברה אחות לנו קטנה – שלילת רווח מנושא משרה מפר לידי חברה שלא ניזוקה 26 באוגוסט 2019

זה הגדול קטן יהיה – חובת הגילוי של דירקטור לבעלי מניות 9 בספטמבר 2019

מימון חברה שלא כדרכה – איפיון מחדש והדחייה של הלוואת בעלים 18 בספטמבר 2019

תום לב זה לחלשים – האם יש חובות אמונאות במשא ומתן לקראת הסכם עורך דין-לקוח? 23 בספטמבר 2019

חשמל זורם בכפות ידיך – אישור תגמול לנושא משרה ובעל השליטה 10 באוקטובר 2019

כניסה לחופה – חוזה יחס, חובת אמון ומתן חשבונות בידי סוכן אמנים 21 באוקטובר 2019

עובדים נאמנים – "חובות אמון ונאמנות" וחיובי אמונאות של עובדים בכירים 11 בנובמבר 2019

רב מעללים – תביעה בעשיית עושר לעומת תביעת חשבון בגין הפרת חובת אמון 21 בנובמבר 2019

מותרת לשוק – תובענה ייצוגית ברישום כפול ויעילות השוק של הבורסה בתל אביב 24 בנובמבר 2019

אָשַׁמְתִּי! – הפחתת פיצויים לנהנה מחמת אשם תורם בקשר להפרת חובת אמון 10 בדצמבר 2019

ניצחו מצוקים – גילוי מסמכים כללי בבקשה לאישור תביעה נגזרת 24 בדצמבר 2019

אחרי מות – הייתכנו חיובי אמונאות לאחר פקיעת יחסי האמונאות? 30 בדצמבר 2019

נזק חלוקתי – אחריות רואה חשבון לנזק מחמת חלוקת דיבידנד 5 בינואר 2020

ונאמן אתה לנכות מיסים – חובותיו של נאמן בתכנית הקצאת ניירות ערך לעובדים 15 בינואר 2020

ושמרת כל חוקיו – אחריות נושא משרה להתנהלות החברה שלא כחוק 22 בינואר 2020

בגוף אני מבין – הפרת חובת אמון בהפקת רווח לנוכח הסכמה רעועה של הנהנה 17 בפברואר 2020

שניים סינים – תביעת שלילה בגין חריגה מהרשאה וטענת אי-ניקיון כפיים 27 בפברואר 2020

ארץ קטנה עם שפם – עניין אישי של חוקר מטעם רשות תכנון 4 במרץ 2020

בואו בנים – היקף האחריות בגין מעבר לקוחות לעובדים בכירים שפרשו 16 במרץ 2020

כיצד יינגף הנגיף – כפפות, מסכות והשעיית החובה לצמצם את היקף חדלות הפירעון 3 באפריל 2020

הוועדה המסדרת – תשלום שוחד, הפרת חוק והמלצות "וועדה עצמאית" לקראת תביעה נגזרת 12 באפריל 2020

מזימה בלתי אפשרית – כיצד לאשר תכנית הסדר להפיכת חברה ציבורית לפרטית 24 באפריל 2020

חרמי וקונמי – התחשבות בשיקולים חברתיים ובמדיניות ממשלתית על ידי משקיע מוסדי 3 במאי 2020

חובות הלבבות – איסור קיפוח, תום לב וחובת תום לב של בעלי מניות 28 במאי 2020

בזכות ההגינות – "הגינות מלאה" לעניין קיפוח ולעניין הפרת חובת אמון 11 ביוני 2020

כמה דינים כבר אפשר להמציא בכלל – דמותן החדשה של חובות ההגינות של בעל שליטה 21 ביוני 2020

אל תתנני בנפש צרי – חובת ההגינות במכירת שליטה וכלל שיקול הדעת העסקי 26 ביוני 2020

גילוי וכיסוי בלשון – חובות הגילוי של דירקטור, שותף ואמונאים אחרים 26 ביולי 2020

כפל מבצעים – תביעת נושה נגד נושא משרה, נזק משתקף וחלוקה אסורה 29 ביולי 2020

ואם קרה אז מה קרה? – האם או מתי הפרת חובת אמון היא הפרת אמונים? 2 באוגוסט 2020

מכון התקנים – מהו הדין החל על רכישת מניות המיעוט בידי בעלת השליטה בחברה ציבורית? 16 באוגוסט 2020

תנו לשמש יד – חובת הגילוי בפנייה לבעלי מניות מהציבור 23 באוגוסט 2020

אין עבודה לזולתו – אימתי בעל מניות יהיה אמונאי החב חובת אמון 14 בספטמבר 2020

מגדל פורח – כיצד (לא) להדוף תביעה נגזרת נגד מנכ"ל בקשר לעסקה עם החברה, וקצת על "ועדה עצמאית"  30 בספטמבר 2020

משענת קנה רצוץ – כלום רשאי הדירקטוריון להסתמך על ייעוץ מקצועי נגוע? 18 באוקטובר 2020

ביתו זו אישתו – תוצאות חלוקה אסורה שבוצעה בהפרת חובת אמון 26 באוקטובר 2020

אופסייד סטורי – מדוע לא תוכר תביעה נגזרת בעמותה? 4 בנובמבר 2020

שירים עד כאן – מתי לחדול מניהול עסקי החברה ולהמנע מצימצום חדלות הפירעון? 25 בנובמבר 2020

הפרעת אישיות – אחריות נושא משרה בגין הפרת פסק דין שניתן נגד החברה 2 בדצמבר 2020

אין עבודה, אין שפה – תובענה ייצוגית נגד עורך דין שלא נתן גילוי מלא ללקוחה בכוח 22 בדצמבר 2020

אנטי מחיקון – שמירה וגילוי של תיעוד מדיוני ועדה מייעצת לנוכח תביעה נגזרת 13 בינואר 2021

כתום בעיניכם – חוסר תום לב ושיקול דעת עסקי בחלוקה אסורה 19 בינואר 2021

צרפתי, אנגלי וישראלי – האם נושא משרה שלא נמצא ראוי לשכר ראוי לשכר ראוי 8 בפברואר 2021

האור בקצה המחילה – גילוי מלא של חומרי ועדה מייעצת לקראת פשרה בתביעה נגזרת 16 בפברואר 2021

והיה המישור לעקוב – הפרת חובת הגינות של בעל שליטה בעסקה משולבת 20 בפברואר 2021

הנסיכה שעמדה מנגד – אחריות נושא משרה להפרת חובת אמון של נושא משרה אחר 14 במרץ 2021

אירקלי בישל דייסה – אימתי נושא משרה יידרש לגלות את תוכן הטלפון הנייד שלו? 17 במרץ 2021

כמו אגל טל זוהר – נקודות לאחריותם של דירקטור ובעל שליטה בחלוקה 4 באפריל 2021

גם זו לטובה – טובת החברה באישור עסקה נגועה והחובה להתחשב בנושים 6 באפריל 2021

תומך תמימים – אשם תורם ואי הקטנת הנזק בתביעת פיצויים נגד אמונאי 20 באפריל 2021

שמחה לעד – האם עד מומחה חב חובת אמון ללקוח? 2 במאי 2021

חשש אסור מן התורה – פסילה חלקית של נאמן בהסדר נושים, וקצת על "ועדה עצמאית" 9 במאי 2021

מצוי ומשגיח – אישור פשרה ביחס לטענת מחדל בפיקוח והפרת חובת ההשגחה 19 במאי 2021

הסתמכות נחזית – האם דוקטרינת "תרמית על השוק" נקלטה בישראל? 30 במאי 2021

שניים דינים – לשאלת הדין החל על אחריות אזרחית בחברה כפולת רישום 20 ביוני 2021

כי טוב פעמיים – הסכם מייסדים כחוזה לטובת אדם שלישי ונזק משתקף 28 ביוני 2021

הגינות מלאה זה לחלשים – כאשר דירקטור נגוע פועל משיקולים זרים 8 ביולי 2021

קיפוח זוחל – חובת הזהירות של נושא משרה למיעוט בחברה ציבורית 20 ביולי 2021

ונשמרתם מאוד לרשימתכם – כלל שיקול הדעת העסקי והפרת חובת הזהירות במחדל 25 ביולי 2021

חייב אדם לברך – חובת התקינות של נושא משרה בחברה, הגינות מלאה, ומה נותר מחובת האמון שלו? 3 באוגוסט 2021

הרועץ המשפטי – אחריות עורך דין המעורב בהפרת חובת אמון של הדירקטוריון 19 באוגוסט 2021

Livin' La Vida Loca – מחילה ומחיקה של תביעה נגזרת וכיצד לאשר עסקת בעל עניין בחברה ציבורית 22 באוגוסט 2021

ככה וככה – כיסוי הוצאות משפטיות לדירקטורית בגין פעילות יזומה לטובת החברה 2 בספטמבר 2021

שלמוני אמונאי ישראל – שלילת שוחד מעובד ציבור, עשיית עושר ולא במשפט והפרת חיסיון 19 בספטמבר 2021

למען יראו וייראו – לקראת פיצויים עונשיים על הפרת חובת אמון? 17 באוקטובר 2021

הצעה מגונה – אחריות נושא משרה ובעל שליטה בשל ניצול הזדמנות עסקית שהחברה דחתה 24 באוקטובר 2021

חיסול חשבונות – האם חלה התיישנות על חובתם של נאמן, דירקטור ודומיהם לתת חשבון? 21 בנובמבר 2021

מתקן לטיהור פסולת – עוד על הדרך לאישור עסקה בחברה ציבורית הנגועה בעניין של בעל השליטה 28 בנובמבר 2021

אל נקמות הופיע – הפרת חובת אמון בפעולה ממניעים רגשיים 12 בדצמבר 2021

חלון משקיף לים התיכון – לקראת חידושי הלכה בדבר אישור של עסקת בעל שליטה בחברה ציבורית, תקני ביקורת לחובות נושאי משרה וגילוי מלא לבעלי המניות 19 בדצמבר 2021

מסך הכסף – הרמת מסך, חדלות פירעון ותכלית החברה 24 בינואר 2022

תיחום המושב – ניצול הזדמנות עסקית לנוכח הסכמות מוקדמות 31 בינואר 2022

ימי הביניים – הערות לאחריות נושאי משרה להפרת חובת אמון בסמיכות לחדלות פירעון 14 בפברואר 2022

דברי בלע – חילוט, זכויות קנייניות ועשיית עושר בעקבות הפרת חובת אמון 28 בפברואר 2022

דגים במים עכורים – חובת אמון של משווק בלעדי ותוצאות הפרתה 6 במרץ 2022

מעושרים – הפחתה מטעמי צדק מן הסעדים בדיני עשיית עושר ובדיני אמונאות 17 במרץ 2022

תרוויחו ותשמחו – פיצויים וסעדים אחרים על הפרת חובת אמון וחובת הגינות בחברה 24 באפריל 2022

ועדת העבודה והרווחה – אימתי תיפסל פעולתה של ועדה מיוחדת בחברה? 26 באפריל 2022

אילון, תעשה לי מחיר! – כיצד לאיין הפרת חובת אמון בחברה בהגינות מלאה 3 במאי 2022

מן הגורן ומן היקב – מתן חשבונות לנוכח התחרות בעסק והפרת חובת אמון של נושא משרה 29 במאי 2022

מצעד הדגלים – הפרת חובת אמון בדבר שלא בא לעולם 30 ביוני 2022

צרור נקוב – האם רשת ביטקוין ומפתחיה הם אמונאים? 4 ביולי 2022

Hic sunt dracones – כיצד תיקבע החבות בשל הפרת חובת ההשגחה? 18 ביולי 2022

שנהיה בריאים – "חובת האמון הבנקאית" אינה חובת אמון 25 ביולי 2022

לא חוקית – גבולות ההתניה על חלוקת הכוח בדירקטוריון ובחברה 25 באוגוסט 2022

רישול מוקפד – כיצד להתנהל בהתנהלות החברה: בפורמליות או בחופשיות? 31 באוגוסט 2022

עזרת נושים – תמורות בתכלית החברה באזור חדלות הפירעון 9 באוקטובר 2022

אץ קוצץ – אחריותם של תובע נגזר ובא כוחו, אך לא של המבטח, בקשר לאישור פשרה בתביעה נגזרת 17 באוקטובר 2022

חמישים גוונים של שחור – דרגות של אי-עצמאות אצל דירקטורים חברי "ועדה עצמאית" ובכלל 24 באוקטובר 2022

שני חברים יצאו לדרך – שלילת רווח מִשותף שהעביר נכס מתכלה לעסק מתחרה 15 בנובמבר 2022

תורת הקבוצות – להיקפה של חובת הגילוי של המארגן בקבוצת רכישה 23 בנובמבר 2022

קרן נאמנות – סעדים נגד דירקטור שקיבל שוחד 21 בדצמבר 2022

מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו – אימתי קמה חובת אמון כלפי בעל מניות ובכלל 26 בדצמבר 2022

שופט וּבודק – מינוי מומחה בהליכי תביעה נגזרת, אישור פשרה, ושוב "ועדה עצמאית" 22 בינואר 2023

ודגלו עלי תאווה – אחריות נושא משרה להטרדות מיניות בחברה ובגדר חובת ההשגחה 9 פברואר 2023

סוף מעשה בחשבון תחילה – תיקון כתב תביעה בתביעות אמונאות 21 בפברואר 2023

הלוך הלכו העצים – נבצרות ראש הממשלה וכינון משטר מלוכני בישראל 4 במרץ 2023