תגית: אסיפה כללית

שובר שיוויון – ניגודי עניינים בדירקטוריון חצוי

רשימה זו ממשיכה את הדיון בפסק דין חסין נ' בלובבנד. באותו מקרה החליט הדירקטוריון בחברה פרטית לתבוע את בעל השליטה בטענה שהפר את הסכם ההשקעה עמה, ולאחר מכן החליט לדחות הצעה למשוך את התביעה. אז כינס בעל השליטה אסיפה כללית, ובקולותיו היא החליטה למשוך את התביעה. לאחר שרשימה קודמת דנה בחובת ההגינות של בעל השליטה, רשימה זו מתמקדת בהתנהלות הדירקטורים, במיוחד כאשר הדירקטוריון חצוי בין שני מחנות.

להמשיך לקרוא

ככה היא באמצע – לקראת פרשנות חדשה של חובת ההגינות של בעל שליטה

בפרשת חסין נ' בלובבנד התפתח מאבק בדירקטוריון לגבי תביעה שהחברה הגישה נגד בעל השליטה בה, אחד ז'בארגלי קסיקבייב, בטענה כי לא העביר לה כספים לפי הסכם השקעה עמה. העניין התגלגל לאסיפה הכללית, שהחליטה בקולותיו של קסיקבייב למשוך את התביעה, ומשם – לאולמה של השופטת רונן. כך נדרש בית המשפט לתוכנה של חובת ההגינות של בעל השליטה ולסברה הרווחת כי היא נמצאת בתווך בין חובת האמון לחובת תום הלב. נקודתנו בוחנת האם פסק הדין אכן תואם סברה זו, ומציעה פרשנות חדשה לחובה בניסיון לקדם את השיח בסוגייה.

להמשיך לקרוא

עצרת הזדהות – חובת הגילוי של בעל מניות באסיפה כללית

החלטה בענין BlueMountain Capital Management LLC נ' תרו תעשיה רוקחית בע"מ נדרשה לסכסוך בין בעלי מניות מיעוט בחברת תרו לבין בעלת השליטה בה, חברת Sun Pharmaceuticals ההודית. על הפרק עמדו טענות דיוניות לפגמים בהצבעה חוזרת באסיפה הכללית של תרו על אישור מדיניות תגמול והעסקת דירקטורים, בין היתר לגבי הזדהות בעלי מניות כבעלי ענין בהחלטות. בית המשפט דחה טענות אלה ואישר את ההצבעה. רשימה זו דנה בחובת הגילוי של בעל מניות בקשר להצבעה באסיפה הכללית ובמיוחד בשאלת חובתו להזדהות.

להמשיך לקרוא