תגית: גלולת רעל

והיה מַחֲנֶיךָ קדוש? – גלולות רעל וסוסים טרויאנים בשוק ההון בישראל

שני אירועי ממשל תאגידי חשובים פקדו אותנו לאחרונה. האחד הוא החלטה בענין Perrigo Company Plc נ' Mylan N.V שבו עוסקת הנקודה הפעם, והשני הוא פירסומו של תזכיר תקנות החברות (הקלות לחברות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון), התשע"ו- 2015. בענין Perrigo נקבע, כי אין מניעה לרשום את מניות חברת מיילן למסחר בבורסה בתל אביב במסגרת הסדר הרישום הכפול. זאת, הגם שיש בחברה מנגנוני ביצור שליטה המנציחים את שליטת הדירקטוריון בה. התזכיר האמור מציע שחברות ישראליות שאין בהן בעל שליטה ונסחרות בבורסות NYSE ו-NASDAQ יוכלו לקבל פטור מדרישות הדין הישראלי לגבי הרכב וועדת ביקורת ו-וועדת תגמול ומינוי דח"צים, ובמקומן יבוא הדין הזר החל עליהן (בעיקר כללי הרישום). למרות שיש הבדל עמוק בין שני המהלכים מבחינת הנחות העבודה המשפטיות שבבסיסם, שניהם מבטאים מדיניות דומה, ורצויה, אשר דוחה סתגרנוּת וטהרנוּת ומעודדת שילוב של חברות ישראליות ושל שוק ההון הישראלי בסביבה הגלובלית.

להמשיך לקרוא