תגית: הצבעה

תנו לשמש יד – חובת הגילוי בפנייה לבעלי מניות מהציבור

נקודתנו חוזרת לפסק דין עצמון נ' אסם השקעות בע"מ, שבו נדחתה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בקשר לרכישת מניות הציבור בחברת אסם על ידי בעלת השליטה. ברשימה קודמת עמדנו על כמה סוגיות במסגרת הכללית של הדיון המשפטי, ואילו הפעם נעסוק בקביעה מסויימת – כי "הגילוי לבעלי-המניות בקשר להצבעה באסיפה הכללית אינו צריך להתמקד באופן העבודה של הוועדה."

להמשיך לקרוא

ונאמן אתה לנכות מיסים – חובותיו של נאמן בתכנית הקצאת ניירות ערך לעובדים

בעניין נבון נ' סול צ'יפ בע"מ נידונה תביעה של עובד בחברת הזנק, שניירות ערך שלה הוקצו לו באמצעות נאמנות, אשר דרש להפעיל בעצמו את הזכויות כבעל מניות. בדחותו את התביעה תיאר בית המשפט דגם של נאמנות בתכניות הקצאת ניירות ערך לעובדים ובו שלושה נהנים: רשויות המס, החברה והעובד עצמו. רשימה זו עומדת על קשיים בדגם שהוצג, ומציעה דגם חלופי פשוט יותר, שבו רק העובד הוא הנהנה.

להמשיך לקרוא

עצרת הזדהות – חובת הגילוי של בעל מניות באסיפה כללית

החלטה בענין BlueMountain Capital Management LLC נ' תרו תעשיה רוקחית בע"מ נדרשה לסכסוך בין בעלי מניות מיעוט בחברת תרו לבין בעלת השליטה בה, חברת Sun Pharmaceuticals ההודית. על הפרק עמדו טענות דיוניות לפגמים בהצבעה חוזרת באסיפה הכללית של תרו על אישור מדיניות תגמול והעסקת דירקטורים, בין היתר לגבי הזדהות בעלי מניות כבעלי ענין בהחלטות. בית המשפט דחה טענות אלה ואישר את ההצבעה. רשימה זו דנה בחובת הגילוי של בעל מניות בקשר להצבעה באסיפה הכללית ובמיוחד בשאלת חובתו להזדהות.

להמשיך לקרוא