תגית: מסע דיג

עומק החקירה כעומק ההפרה – היקף הגילוי לנוכח חשד להפרה של חובת אמון

נקודתנו מוקדשת הפעם להחלטה טכנית-לכאורה שניתנה באנגליה, אשר מבהירה את היקפה של חובת הגילוי של אמונאי כאשר מתעורר חשש להפרת חובת האמון. בשוליה של התדיינות לגבי דירקטורים שהתחרו בחברה הטיל בית המשפט בפרשת Power v. Hodges עיצומים מחמת ביזיון בית המשפט לנוכח הפרת צו שנתן לגילוי כל תקשורת הדואל של הדירקטורים, הודעות טקסט שלהם ומסמכים שהם מחזיקים "בענן". במיוחד ראויה לציון העובדה שהצו התייחס לחשבונות הדואל הפרטיים של הדירקטורים וכי הם נדרשו למסור את שמות המשתמש והסיסמאות לחשבונות אלה.

להמשיך לקרוא

רסיסים לריסים – מידת הראיה באישור בקשה לתביעה נגזרת

למידת הראיה הנדרשת לאישור בקשה לאישור תביעה נגזרת יש חשיבות מעשית ברורה מאליה. פסק הדין בעניין אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' כהן זימן לבית-המשפט העליון הזדמנות להסדיר את הסוגיה, אך למרות ניסיון לעשות כן ההזדמנות הוחמצה למעשה. רשומה זו מצביעה על סוג העילה הנטענת כגורם המכריע בקביעת מידת הראיה הנדרשת. משקבע בית-המשפט באופן כללי כי אין די ב"רסיסי מידע" על מנת לעמוד ברף של הוכחה לכאורה לקיומה של עילת תביעה נגזרת, הערפל ההלכתי בנושא אף התעבה.

להמשיך לקרוא