תגית: רשלנות רבתי

צדיק נעזב – פטור ומחילה על הפרת חובות של מנהל עזבון

לנוכח העיסוק התכוף במתן פטור מאחריות לנושאי משרה ראוי להזכיר שהדין הישראלי לגבי אמונאים אחרים, כגון נאמן, מנהל עזבון או אפוטרופוס, עשוי להיות שונה ובחלקו הוא אינו ברור. שני פסקי דין אנגליים חדשים מספקים הזדמנות לעמוד על עקרונות הכלליים של דיני האמונאות בנושא ועל היבטים מיוחדים בדין שלנו. לכך יש חשיבות מעשית כאשר המוריש מבקש למנות קרוב משפחה או מנהל עזבון מקצועי לנכסים בהיקף גדול או כאשר מתמנה אפוטרופוס לחסוי אמיד, ולאחד הצדדים יש ענין להתנות על היקף אחריותם של אמונאים אלה.

להמשיך לקרוא

איך אומרים בעברית ואן גורקום? – לקראת אחריות של נושאי משרה להחלטה עסקית מסויימת

בשנים האחרונות מסתמנת עלייה בתביעות הטוענות להפרת חובת הזהירות של נושאי משרה. עם זאת, רק במיעוטן הוטלה אחריות וכאשר הוטלה אחריות התאפיין המקרה בהזנחה מתמשכת של התפקיד עד כדי הפקרה של החברה בידי טיפוסים שליליים. אחריות בגין החלטה רשלנית מסויימת שלא התלוו לה גוונים של אפור מבחינת חובת האמון עדיין לא הוטלה. החלטה של השופטת רונן שאישרה בקשה לתביעה נגזרת במקרה מסוג זה עשויה איפוא לספק תשובה אפשרית לשאלה שבכותרת: ניומן נ' פיננסיטק בע"מ.

להמשיך לקרוא